Page 3 貨品編號
Item No.

貨品名稱
Description
最少訂購數量 [箱/散件]
Min. Order Quantity [carton/pcs]
HB70
錶帶溫度計
5 pcs
HBG590 迷你磁石溫度計
5 pcs
HBK26 華氏 / 攝氏溫度計
5 pcs
HBTG5101 浴室用溫度計
5 pcs

HBTM-2386 (Blue)
HBTM-2381 (White)
HBTM-2382 (Black)

溫濕度計
5 pcs
HCTH108 直俓 74mm 溫濕度計
5 pcs
HCTH610 直俓 110mm 溫濕度計
5 pcs
   僑生國際有限公司

新界沙田火炭山尾街15-17號, 峰山工業大廈9/F B-D座.
Kiu Sang International Limited
Blk B-D 9/F Supreme Industrial Building, 15-17 Shan Mei Street, Fo Tan, Shatin, N.T., H.K.

版權所有 All Rights Reserved.